Oferta usług

Nabídka služeb se odvíjí od témat, se kterými pracuji, produktů, se kterými mám dlouholetou zkušenost a know-how, které jsem za více než 20 let pracovního života stihla načerpat. Díky obrovské dávce nápaditosti dané synergií všech spolupracujících kreativců dáváme vznik naprosto originálním produktům a službám.

Lekarze Co możemy Państwu zapro­ponować?

strony www

od projektu graficznego, przez treść aż po programowanie i umieszczenie na nasz hosting

Książki

Opracowanie pomysłu, przygotowanie i opracowanie treści, redakcja, druk i włączenie do dystrybucji, po Państwa stronie jest jedynie zapewnienie finansowania, choć i tu możemy pomóc organizacyjnie.

teksty specjalistyczne

Popularno-naukowe dla szerokiego grona czytelników.

Drukowane, audiowizualne materiały edukacyjne

Opracowanie nie tylko samych materiałów, ale również pomysłu, czyli jak podjąć się danego tematu i przekazać go w ciekawy sposób grupie docelowej.

Projekty koncepcyjne

 Z najróżniejszych obszarów medycyny.

Marketing i rozwój biznesowy centrów medycznych

Udział w kampanii promocyjnej nowego lub istniejącego już produktu, usługi.

Firmy, zwłaszcza farma­ceutyczne Co możemy Państwu zapro­ponować?

Programy treningowe

W związku ze ścieżką kariery w firmie farmaceutycznej, czyli od reprezentanta przez badania kliniczne po marketing, możemy przedstawić jako element łączący wszystkie te trzy działy propozycję tych najlepszych programów treningowych na temat produktów, włącznie ze szczegółową ich charakterystyką dla reprezentantów. Od zrozumiałego zaprezentowania produktu, jego możliwości zastosowania w medycynie, przez marketing skoncentrowany na czynniku ludzkim oraz podstawowe zasady prowadzenia rozmów.

Drukowane, audiowizualne materiały edukacyjne

Zarówno dla samej firmy – reprezentantów, jak i dla odbiorców, czyli lekarzy i pacjentów

Adekwatne programy dla pacjentów

Strony internetowe

Firm i jej produktów lub całego portfolio – od projektu graficznego, przez treść aż po programowanie i umieszczenie na nasz hosting

Książki

Opracowanie pomysłu, przygotowanie i opracowanie treści, redakcja, druk i włączenie do dystrybucji

Teksty specjalistyczne

Artykuły popularno-naukowe dla szerokiego grona czytelników

Usługi marketingowe

I doradztwo specjalistyczne

Przedszkola, szkoły, kuratorium oświaty

Wykłady i warsztaty

Dla nauczycieli przedszkoli na temat tego, na czym skoncentrować się przy przygotowaniu dzieci do pierwszej klasy

Dni Przedszkolaka

Warsztaty dla rodziców i ich dzieci w wieku przedszkolnym na temat, jak i nad czym pracować z dziećmi.